Tiedotuskaleidoskooppi

Tiedotuskaleidoskooppi on osana FinRusMedia-palvelua, jonka puitteissa vuodesta 2014 alkaen mainostetaan Suomen tavaroita ja palveluja venäjäksi.

V. 2016 alkaen mainosilmoitus voidaan julkaista uudessa Kaleidoskoopissa myös suomeksi ja englanniksi, jos asiakas niin haluaa. Tämä innovaatio antaa asiakkaillemme mahdollisuuden laajimmin mainostaa tuotteita tai palveluja Internetin kautta, ei ainoastaan Suomessa, vaan myös ulkomailla.

Tiedotuskaleidoskooppia jaetaan ilmaiseksi sähköpostitse Mosaiikki ry:n asiakaskantaan kuuluvien fyysisten ja juridisten henkilöiden osoitteisiin kuukauden viimeisellä viikolla. Kaleidoskooppi voi tilata ilmaiseksi Mosaiikki ry:n sivustolla olevan lomakkeen kautta: mosaiikki.info/infokaleidoskop_fi.php

FinRusMedian jakelu alkaa tammikuussa 2015 ja sitä suoritetaan kuukausittain eli 12 kertaa vuodessa Tiedotuskaleidoskoopin muodossa.

Kaleidoskooppi sisältää suomalaisten tavaroiden ja palvelujen mainoksia venäjän kielellä: kuva ja sen vieressä mainontateksti.

Miksi haluamme tarjota tällaisen palvelun Suomen yrittäjille?

Vastaus on yksinkertainen. Suomessa asuu yli 60 000 venäjänkielinen väestö. Kaikki he päivittäin käyvät kaupoissa, ostavat erilaista tavaraa, käyttävät erilaisia palveluja. Ja mielellään ostaisivat enemmänkin jos saisivat omaan sähköpostiosoitteeseen erilaista hyödyllistä tietoa venäjän kielellä.

Tietysti osoitekantaamme ei sisällä 60 000 sähköpostiosoitetta. Nykyään meillä on yli 3 000 osoitetta. Tämäkin määrä kuitenkin on aika hyvä alkuun. Ja me yritämme kasvattaa tätä lukua.

Jokaista Tiedotuskaleidoskoopin numeroa mainostetaan myös Samovaari Samovaaritšin kautta sosiaalisessa mediassa – VKontakte ja Facebookissa, että tieto tavoittasi mahdollisimman laajalti Suomen venäjänkielisiä asukkaita.

Kaleidoskoopin uusi formaatti

Tiedotuskaleidoskoopin ensimmäinen numero julkaistiin pdf-muodossa ja jaettiin Suomessa sähköpostitse venäjänkielisille tilaajille tammikuussa 2015. Aluksi Kaleidoskoopin tavoitteena oli kohdennettu suomalaisten tavaroiden ja palvelujen edistäminen Suomen venäjänkielisen väestön keskuudessa. Vähitellen Kaleidoskooppia alkoivat tilata myös Venäjältä – lähinnä Pietarista ja Moskovasta. Suomen mainostajien määrä myös alkoi lisääntyä. Mainosilmoitusten kasvava määrä huonosti sopii alkuperäiseen Kaleidoskoopin ulkoasuun. Sitä ei ollut enää niin helppo käyttää oikean tiedon löytämisen kannalta. Siksi tuli aika miettiä uudesta, kevyestä, mobiilista ja monitoimisesta versiosta, joka soveltuu sekä mainostajille että käyttäjille. Näin syntyi ajatus suunnitella ja rakentaa Kaleidoskooppi erillisenä interaktiivisena onlain-ressursina paitsi venäjäksi, mutta myös suomeksi ja englanniksi.

Kaleidoskoopin uusi formaatti antaa mainostajille huomattavia etuja verraten aikaisempiin. Kolmikielisen mainoksen lisäksi ilmoitukseen voidaan lisätä nyt enemmän kuvia, aikaisemmasta kahdesta kahteentoista. Nyt tilaajat voivat katsella kuvia suurempina ja paremman laatuisina. On lisätty myös interaktiivinen kartta, joka mahdollistaa valita ja ryhmitellä tarvittavia mainoksia. Lopuksi, uusi onlain-resurssi antaa mahdollisuuden jokaiselle mainostajalle itse mainostaa omia tavaroita ja palveluja, käyttäen Kaleidoskoopin suomen- ja englanninkielisiä versioita.

Mainosten myynnistä saaduilla tuloilla varmistetaan Mosaiikki ry:n ei-kaupallisen toiminnan taloudellista kestävyyttä – tuloja käytetään sosiaalisten hankkeiden tukemiseen. Siten jokainen, joka ostaa mainostilan Kaleidoskoopista ja tulee FinRusMedian asiakkaaksi, saa korkealaatuista palvelua edulliseen hintaan ja samalla myös omalla osuudellaan auttaa lapsia ja aikuisia oppimaan suomen kieltä ja kulttuuria sekä auttaa maahanmuuttajaperheitä integroitumaan suomalaiseen yhteiskuntaan.   


Sivun alkuun