Mainostajien palautteet palvellusta

Olemme pyytäneet ensimmäisiä mainostajiamme antamaan palautetta yhteistyöstä FinRusMedia-projektin kanssa sekä omia kommentteja RIAL-Pronton suunnittelijoiden tekemien mainosten laadusta palautekysely-muodossa.

Alla on kysymykset ja asiakkaiden vastaukset.

Hotel Arthur

 1. Pidittekö mediaholding-yhtiö RIAL-Pronton suunnittelijoiden tekemästä mainoksesta ja miksi?
  - Mainos erottui hyvin joukosta.
 2. Ottivatko RIAL-Pronton suunnittelijat huomioon mainosta koskevia toivomuksianne?
  - Kyllä, toiveemme toteutettiin.
 3. Oliko Teillä mahdollisuus nähdä valmis mainosilmoitus ja hyväksyä se ennen painoon menoa?
  - Kyllä oli.
 4. Olette maksaneet Mosaiikki ry:lle laskun mainoksesta etukäteen ennen kuin RIAL-Pronton suunnittelijat sen valmistivat ja lähettivät Teille hyväksyttäväksi, ja ennen kuin ”Suomalaisen Mosaiikin” ensimmäinen numero ilmestyi Pietarissa. Voiko mielestänne luottaa Mosaiikki ry:n, sen projektin FinRusMedia toimintaan sekä projektin työntekijoihin?
  - Kyllä.

Suuri kiitos yhteistyöstä ja palautteestanne – se on meille erittäin tärkeää!


Sivun alkuun